Leie av Stadsbygd Samfunnshus

Prisene gjelder ved bestilling minimum 1 uke før arrangement. Alle leieavtaler skal inngås skriftlig, og giro sendes helst på mail. Som en del av leieavtalen, vil det bli krav om å skaffe seg oversikt over rømningsveier og slukkeutstyr. Branninstruks legges ved. 

Det er en standard grunnvarme som står på hele tiden i huset, men det er mulig å justere varmen før leieperioden hvis det ønskes høyere/lavere temperatur. Dette kan gjøres kvelden i forveien om ønskelig. Dette må leietaker ordne selv, samt stille tilbake slik det var etter bruk.

Ta kontakt på epost eller Facebook dersom dere ønsker et tilbud. 

Hele huset

Inkluderer: Storsal, scene, lillesal, kjøkken, vestibyle og garderober.

Pris: 2950,- 

Lillesal

Inkluderer: Lillesal og kjøkken.
Pris: 1500,-

Pris: 1500,-

Fester

Inkluderer: Storsal, scene, lillesal, kjøkken, vestibyle og garderober.
Tillegg offentlige fester: Pr. solgte billett over 200 stk. tilkommer 25,- pr. pers. 

Pris: 3500,-

NB! Antall festdeltakere skal rapporteres ved innlevering av nøkler. 

Kjøkken

Inkluderer: Kjøkken 

Pris: 850,-

Scene

Inkluderer: Storsal og scene.

Pris: 650,-

Annen leie

Møterom: 650,-
Leie av bord (pr. stk): 20,-
Leie av stoler (pr. stk): 15,-

Kontakt oss

Kontaktperson ved leie: Julie Vikan

Stadsbygd Samfunnshus