Styret

Styreleder:
Guri Fenstad

Kasserer:
Signe Lian

Referent:
Hege Grønning

Utleieansvarlig:
Julie Raudberget Langsæter

Husansvarlig:
Trine Pedersen

Revisor:
Rikard Tønnesen

Revisor:
Jakob Lund

Brannvernleder:
Jonni Roar Larsen

Styremedlem:
Hanne Halvei

Styremedlem:
Sonja Volden

Stadsbygd Samfunnshus